Se hva vi gjør

Denne videofilmen viser det meste av det vi holder på med

Organisering

Brannforebyggende

Brannforebyggende avdeling er delt i to seksjoner. Seksjon for virksomheter gjennomfører tilsyn med særskilte brannobjekter og en del andre brannobjekter og saksbehandler alle saker som krever saksbehandling av brannvesenet. Seksjon for bolig utfører feiing og fører tilsyn med ildsted og fyringsanlegg. Også informasjon og kampanjer hører til avdelingen.

110-sentral

110-sentralen er en regional 110-sentral for 20 kommuner tilsvarende Troms politidistrikt. Sentralen tar i mot nødsamtaler på nødnummer 110 og har også alarmmottak for automatiske alarmer fra mange virksomheter. I tillegg skal sentralen logge hendelser, utalarmere nødvendige innsatsstyrker i regionen og være faglig støttende for både nødstilte og innsatsstyrkene.

Beredskap

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen og er den som de fleste forbinder med brannvesen. Oppgavene er i tillegg til brannslokking, også å være akutt innsatsstyrke ved ulykker og forurensing til lands og til vanns. Avdelingen utfører også en rekke andre oppgaver og tjenester av mer eller mindre akutt karakter.

Administrasjon

Administrasjonen består av brann- og redningssjef med stab. Er merkantil ressurs for brannvesenet og er også sekretariat for IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing). Administrasjonen driver med HMS- og ROS arbeid for brannvesenet og besørger kontrakter og fakturering av alarmoverføringer fra brannalarmanlegg og sprinkleranlegg.

Adresse:

Forsøket 9
9010 Tromsø


E-post:

post@tbrkf.no

Mer kontaktinformasjon finner du på hver avdeling.

Telefonnummer:
  • Hovednummer: 415 24 110
  • Brannforebyggende: 482 95 872 
  • Feierne: 482 95 846 
  • 110-sentralen: 777 59 500
Organisasjonsnummer:

NO 925 189 545 MVA

This web page was built with Mobirise website theme